Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bed & Breakfast De Fortwieke

Wij heten u van harte welkom bij Bed & Breakfast De Fortwieke en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast.

De persoon die bij Bed & Breakfast De Fortwieke heeft gereserveerd op onze website, e-mail of via telefonisch contact.

De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.

Beheerder.

De persoon die als eigenaar van B&B De Fortwieke of namens de eigenaar van B&B De  Fortwieke de Bed & Breakfast beheert.

Derden.

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen.

Via onze website  www.bedenbreakfastdefortwieke.nl ,  door een e-mail te sturen naar: defortwieke@outlook.com  of door te bellen met telefoonnummer: +31 624739655.

Annulering.

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn, zie punt 4.

  Verzekering:

 Wij raden U  aan  altijd een annulerings- en/of reisverzekering af te sluiten,

Verblijf.

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens.

Bed & Breakfast  De Fortwieke

Rita Hesselink
Fortwijk 2

7686CL Geerdijk

+31 624739655

Website: www.bedenbreakfastdefortwieke.nl

E-mail : defortwieke@outlook.com

1

Bed & Breakfast De Fortwieke is beschreven op de website www.Bedenbreakfastdefortwieke.nl

Deze website is  met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Bed & Breakfast De Fortwieke ten tijde van het bezoek door onze gasten.

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.1

Alle kamers zijn geschikt voor twee personen en bevinden zich op de eerste verdieping bereikbaar via de trap.

Huisdieren kunt u helaas niet meenemen, dit uit oogpunt van hygiëne.

1.2

Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 15.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 22.00 uur bij ons inchecken.

Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken.

Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.

In verband met het schoonmaken van de kamers  dient u deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

 1.3

Het ontbijt wordt geserveerd tussen 09.30 en 10.15 uur


Afwijkende tijden voor het ontbijt zijn alleen in overleg met ons bespreekbaar.

Heeft u speciale wensen voor het ontbijt,  glutenvrij, zoutarm, vegetarisch et cetera, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt. Hiervoor vragen wij wel een extra toeslag per persoon, afhankelijk van uw wensen.

Het is niet mogelijk om dit alsnog achteraf bij te reserveren.

1.4

Het gebruik / betreden  van het dakterras behorende bij de uitzichtkamer is geheel op eigen risico.

 1.5

De auto kan gratis worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

 1.6

De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij Bed & Breakfast De Fortwieke voor u beschikbaar en bruikbaar zijn.

De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten .

 2. Prijzen.

2.1

De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website www.bedenbreakfastdefortwieke.nl 

Prijzen zijn inclusief uitgebreid ontbijt,  gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit ,overdekt terras  en ligweide en de eindschoonmaak ,     prijzen zijn exclusief  toeristenbelasting  á € 1,15   p.p.p.n.

Toeristenbelasting dient bij aankomst voldaan te worden.

2.2         

De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3

Prijzen van Bed & Breakfast  De Fortwieke zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4
Privé reserveringen,  Dag kamers of kamerhuur voor een paar uur gelden Qua prijs/ betaling / annulering / reservering -in en / of uitchecken afwijkende voorwaarden voor.

Informeer hierover telefonisch bij de eigenaresse.

2.5
Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

Bed & Breakfast De Fortwieke  is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

3. Reservering en betaling.

3.1

Reserveren geschiedt via de website  www.bedenbreakfastdefortwieke.nl of via telefoonnummer +31 624739655     

3.2

Door de reserveringsaanvraag te bevestigen wordt de boeking pas definitief.

Mochten wij na 24 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.

3.3

Bij reserveringen via onze website kunt u kiezen uit de verschillende betaal mogelijkheden.

Na telefonische reservering kunt U betalen met pin, creditcard of paypal enz.

4. Annuleringsvoorwaarden.

4.1

Wanneer een definitieve reservering voor de Bed & Breakfast is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

–              Bij annulering tot 2 weken voor de aankomstdatum is annuleren gratis.

–              Bij annulering binnen 2 weken voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 10%.

–              Bij annulering binnen een week voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 75%.

–              Bij annulering van 2 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de  annuleringskosten 100 %.

                Voor Reserveringswijzigingen wordt € 17,50 in rekening gebracht plus eventueel geannuleerde nachten

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)


5. Klachten.

5.1

Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.

Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

6. Aansprakelijkheid.

6.1

Bed & Breakfast De Fortwieke  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart Bed & Breakfast De Fortwieke tegen aanspraken dienaangaande.

Bed & Breakfast De Fortwieke is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast De Fortwieke.

6.2

Door Bed & Breakfast  De Fortwieke wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer(s) van Bed & Breakfast De Fortwieke.

Alle kamers zijn voorzien van een kluisje voor het opbergen van waardevolle spullen, ik wijs er met klem op  hier gebruik van te maken.

6.3

De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke

gang van zaken in en om de betreffende kamer(s).

Alle gasten dienen ten alle tijden een geldig i d bewijs te kunnen tonen.

gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.

Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.

Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Bed & Breakfast zoals:  gemeenschappelijke ruimte , de binnen- buitenruimte en het buitenterrein van Bed & Breakfast De Fortwieke.

In het geval U een sleutel van B&B De Fortwieke ontvangt levert u deze bij uw vertrek weer in,als huurder bent u verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B. verlies van de sleutel is voor rekening van de huurder en zal bij vertrek meteen voldaan moeten worden.                                                                                                                                                                    e schade door (bijvb: Braak) ten gevolge van het niet correct afsluiten van de toegangsdeur word aan de huurder in rekening gebracht.                                                                                                                                  

Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot of vervuild  zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte schoonmaak, reparatie- en/of vervangingskosten.


7. Veiligheid.

7.1

In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Bed & Breakfast is het verboden om binnen en in de kamers te roken of open vuur te gebruiken.

Dit is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaats in de tuin.

Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

7.2

Andere voorzieningen op het terrein dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.

De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.

Denk hierbij dan aan de trampoline, huisdieren, sloten, auto’s, trekkers, grasmaaier,  – omliggende autowegen, fietspaden et cetera.

7.3

Het is niet toegestaan  onze eigen honden te voeren.

8. Slotbepaling.

8.1

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Vriendelijke groeten,

Rita Hesselink

Bed & Breakfast De Fortwieke

KVK: 86587870
BTW: NL004282121B54

Telefoonnummer : +31 624739655